Podstawowe fakty o upadłości konsumenckiej w Anglii

Do nagromadzenia zadłużeń może dojść niezwykle szybko. Niekiedy wystarczy wzięcie jednej pożyczki, która jeżeli będzie wysoka i nieregularnie spłacona, szybko może wygenerować zadłużenia w wysokości wielokrotnie wyższej niż pierwotnie pożyczona kwota pieniędzy. Opóźnienia ze spłatami zadłużeń też nie zawsze są kwestią braku dyscypliny lub dobrego…