Czym zagraża wyłączenie adblue emulatora?

Każdego dnia setki pojazdów ciężarowych wypuszcza do środowiska miliony zatruć, w tym związki trujące, mutagenne i również rakotwórcze, tworząc głównie w regionach komunalnych bardziej gęstą od powietrza mieszankę – smog.

Od 2005 roku nakazy dotyczące wehikułów z silnikami diesela (wysokoprężnymi) w Europie ustaliły rygorystyczne limity emisji NOx (tlenków azotów). Ugodziło to szczególnie w fabrykantów ogromnych pojazdów ciężarowych, powinni zbadać po raz kolejny układy wydechowe własnych samochodów. Toteż, coraz większa liczba tego rodzaju wehikułów zostaje wyekwipowanych w system SCR w układzie wydechowym.

Układ SCR przy wprowadzeniu technologi AdBlue powoduje słabnięcie emisji NOx, które powodują naczelne etiologie skażeń powietrza i smogu w miejscowościach. Podsumowując, działa to w ów sposób, że elektronicznie nastawny system wtryskuje mieszankę AdBlue do systemu wydechowego przed przyśpieszaczem SCR, gdzie w rezultacie podwyższenia temperatury oraz reakcji chemicznych ze spalinami trujące cząsteczki NOx w spalinach są rozkładane na nietoksyczny azot oraz wodę i w postaci pary wyzwalane do atmosfery.

I choć AdBlue jest pomyślne dla przyrody- istotnie pogłębia cenę korzystania z samochodu, toteż powstają zakłady mechaniczne, proponujące tzw. „adblue emulator„, powodujący wyłączanie adblue. ten adblue emulator emuluje, a tym samym udaje ścisłe działanie systemu, emitując do silnika komunikaty o właściwym jego działaniu, aczkolwiek istotnie spowoduje wyłączanie adblue. W w efekcie powyższego narasta emisja spalin, w związku z tym skażeń. W wielkich samochodach ciężarowych w związku z obowiązującym prawem, przede wszystkim na zachodzie, pociągnąć to może ostre kary finansowe – dla kierującego autem, jak również właściciela.

wyłączanie Adblue


Kuszenie się na adblue emulator zwykle jest tłumaczone częstą awaryjnością oraz kosztem serwisowania, które przekraczają dochodowość systemu. Aczkolwiek, stopowanie adblue w samochodach ciężarowych pozostaje nielegalne, ponieważ regulacje ustawodawcze stanowią o Regulaminie używania AdBlue w pojazdach ciężarowych, żeby zdołały spełniać normy emisji spalin. I chociaż powoduje to konkretny konflikt, gdyż działanie profesjonalnych zakładów oferujących unieruchamianie adblue- nie jest to wytłumaczenie dla jednostek, które ujawnią adblue emulatory w samochodach ciężarowych.