Podstawowe fakty o upadłości konsumenckiej w Anglii

Do nagromadzenia zadłużeń może dojść niezwykle szybko. Niekiedy wystarczy wzięcie jednej pożyczki, która jeżeli będzie wysoka i nieregularnie spłacona, szybko może wygenerować zadłużenia w wysokości wielokrotnie wyższej niż pierwotnie pożyczona kwota pieniędzy. Opóźnienia ze spłatami zadłużeń też nie zawsze są kwestią braku dyscypliny lub dobrego planowania. Niekiedy w wyniku splotu nieszczęśliwych wypadków może dojść do momentu, w którym nasza sytuacja życiowa zmienia się o sto osiemdziesiąt stopni w ciągu zaledwie paru tygodni. Nie trudno wtedy o to, aby stracić kontrolę nad stanem naszych finansów. A zadłużenia potem tylko rosną, stając się coraz trudniejsze do spłaty, a w końcu będąc całkowicie nie do pokonania.
	padłość konsumencka w Anglii

Polskie prawo jest bardzo surowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o procesy, w których trzeba zadecydować o tym, jak postępować w sprawach, kiedy dłużnik nie ma szansy na pełną spłatę zadłużeń. Dla wielu osób inną opcją staje się jednak upadłość konsumencka w Anglii. Upadłość konsumencka w Anglii pozwala uniknąć sądu polskiego, oraz rygorystycznych praw panujących w Polsce. Jest to jednocześnie sposób na to, aby mieć szansę na to, żeby pozbyć się naszych zadłużeń raz na zawsze. Zawsze trzeba jednak spełnić niektóre wymogi formalne, które w ogóle pozwolą na to, aby nasza sprawa była rozważana w sądzie angielskim. Otóż musimy udowodnić, że nasz ośrodek interesów życiowych (czyli tak zwane COMI – Centre of Main Interests) jest zlokalizowany w Wielkiej Brytanii.

W większości przypadków należy po prostu wykazać, że mieszkaliśmy w Anglii oraz, że mieliśmy tam zatrudnienie, z którego odprowadzaliśmy podatki. Wszystko to pozwoli na to, że nawet jeżeli nie posiadamy obywatelstwa brytyjskiego, opcja jaką jest upadłość konsumencka w Anglii jest w zasięgu naszej ręki.
Upadłość konsumencka w Anglii może być drugą szansą na nowe życie dla wielu osób, które w innych przypadkach nie miałyby szansę poradzić sobie ze swoimi zadłużeniami. Zatem z całą pewnością jest to opcja, o której warto wiedzieć nieco więcej.