Pomiary batymetryczne

Pomiary batymetryczne
Batymetria to wyodrębniony dział hydrometrii specjalizujący się w pomiarach głębokości cieków i zbiorników wodnych. Chcąc zobrazować dno zbiornika wodnego jesteśmy wpierw zobligowani do określenia zbioru równomiernie rozłożonych na powierzchni dna punktów o znanych parametrach określających ich położenie przestrzenne. O odległości od poziomu lustra wody do dna mówimy w przypadku pikiet pomiarowych z sondażu hydroakustycznego.

Technologia zintegrowanych pomiarów batymetrycznych umożliwia nawigację jednostki pływającej po wcześniej zaprojektowanych profilach, badania kształtu dna zbiornika. Ponadto możliwe i o wiele prostsze jest zbieranie danych do obliczeń objętości mas wodnych oraz tworzenie map batymetrycznych naturalnych i sztucznych śródlądowych zbiorników wodnych. W skład systemu pomiarowego wchodzą: satelitarny system pozycjonowania jednostki hydrograficznej DGPS/RTK oraz system EGNOS do przesyłania poprawek DGPS/RTK, Niekiedy możemy także mieć do czynienia z cyfrową sondą ultradźwiękową czy specjalistyczną jednostką pływającą do prac hydrograficznych i inżynierii wodnej.

Przygotowywanie projektów profili pomiarowych jest niezwykle pracochłonne. ma na celu systematyczne pokrycie sondowanego akwenu na całej jego powierzchni systemem linii. Terenowy pomiar linii brzegowej można zrealizować przy pomocy sytuacyjno – wysokościowych pomiarów Total Station. Digitalizacja linii brzegowej może być także przeprowadzona przy pomocy tradycyjnych map topograficznych.

Oprócz map możliwe jest także wykorzystanie zdjęcia lotnicze i satelitarne. Opracowane w ten sposób pomiary batymetryczne pozwalają na skrupulatny pomiar głębokości akwenów wodnych. Końcowym efektem terenowych działań pomiarowych jest sporządzenie zarejestrowanych danych batymetrycznych. Do opracowania surowych danych z pomiaru, filtracji, wprowadzania korekcji wykorzystywane są autorskie aplikacje Echo Konwerter oraz EchoWiu.