Prawo a prywatna agencja detektywistyczna


Detektywi najczęściej wynajmowani bywają do rozwiązywania trudnych spraw, a niekiedy kooperują z policją. W Polsce tworzy się coraz więcej filii detektywistycznych, gdyż usługi dzięki nim świadczone stają się bardziej znane. Spory wkład w ich promowaniu wzięły filmy o śledczych, niedużo ludzi jednakże wie, jakie możliwości prawne posiada prywatny detektyw. Rzeczywistość znacznie odbiega od tego, co zdołamy zobaczyć w tlewizji, zaś uprawnienia osób oferujących usługi detektywistyczne wcale nie są takie rozległe, niczym zdołałoby się wydawać.

W życie weszła ustawa, jaka dokładnie definiuje które prawa oraz zobowiązania mają osoby świadczące usługi detektywa. Detektyw nie może wykorzystywać źródeł informacji przeznaczonych wyłącznie dla odpowiednich służb. Złamanie tego prawa będzie skutkować znaczną grzywną albo też pozbawieniem wolności. Oczywiście w wyjątkowych wypadkach sąd zdoła przystać na otrzymanie tych danych, robi to jednak niechętnie. W Polsce prywatni detektywi nie mają taryfy ulgowej u organów ścigania, a policja nie ma prawa ujawniać im znacznej ilości danych np. osobowych. Prywatny detektyw jest zmuszony zawsze mieć ze sobą legitymację, która zawiera jego dane personalne oraz nazwę agencji wydającej licencję. Oprócz tego, ktokolwiek, kto świadczy usługi detektywistyczne, powinien normalnie składać protokoły na temat dochodzenia, jakie po ukończeniu sprawy należy przedstawić klientowi. Takie raporty są dokładnie przeglądane i można je traktować w charakterze dowodu w sądzie. Prywatni śledczy muszą przeprowadzać swoje obowiązki sumiennie oraz są zmuszeni przestrzegać praw człowieka. Źródło, z jakich czerpią informacje oraz okoliczności śledztwa winny pozostać niewiadomą. Na dodatek, w sytuacji gdy zlecenie jest nieetyczne bądź niezgodne z prawem, nad detektywem ciąży zadanie odrzucenia go.

Żródło: veritas24.pl